1
לוין, שלום (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1975
microfilm
2
דון־יחיא, אליעזר (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm
3
אוסטרויל, זהבה (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
microfilm
4
רשף, שמעון (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1975
microfilm
5
צרצור, סעד (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1978
microfilm
6
שלהב, יוסף (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm
7
קלינוב-מלול, רות (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1964
microfilm