26
אײבשיץ, יהונתן
מהדורה מוערת ומבוארת
Los Angeles : Cherub Press, 2016
book
28
פדיה, חביבה (Verfasser)
Tel Aviv : Miśkal, [2015]
book
29
Tabick, Larry (Verfasser)
Philadelphia : The Jewish Publication Society, [2014]
book
30
אײבשיץ, יהונתן
Los Angeles : Cherub Press, 2014
book
31
משה בן שם טוב <די לאון>‏
Los Angeles : Cherub Press, 2013
book
32
Idel, Mosheh
Jerusalem : Academon Publ. House, 1990
book
33
Gottfarstein, Joseph (Hrsg.)
[Lagrasse] : Verdier, 1989
book
34
Dal Bo, Federico
[Mikrofiche-Ausg.]
2009
microfilm
35
Scholem, Gershom
Los Angeles: Cherub Press, Hotsaʾat Kheruv, 2008
book
36
Gottfarstein, Joseph (Hrsg.)
[Lagrasse] : Verdier, 1986
book
38
Nefesh HaTzimtzum = nefesh ha-tsimtsum
1. Rabbi Chaim Volozhin's Nefesh HaChaim with translation and commentary
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications, 2015
book
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications
Multipart item
40
Nefesh HaTzimtzum = nefesh ha-tsimtsum
2. Understanding Nefesh HaChaim through the Key Concept of Tzimtzum and related writings
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications, 2015
book
42
Abulʿafyah, Avraham (Verfasser)
First edition
[United States] : Providence University Inc, 2008
book
43
בן-שחר, נעמה (Verfasser)
מהדורה ביקורתית ופרקי מבוא
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 2015
book
44
1979
book
46
Kaplan, Aryeh
Northvale, NJ : Aronson, 1995
book