1
משה בן שם טוב <די לאון>‏
Los Angeles : Cherub Press, 2013
book
2
Dal Bo, Federico
[Mikrofiche-Ausg.]
2009
microfilm
3
Nefesh HaTzimtzum = nefesh ha-tsimtsum
1. Rabbi Chaim Volozhin's Nefesh HaChaim with translation and commentary
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications, 2015
book
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications
Multipart item
5
Nefesh HaTzimtzum = nefesh ha-tsimtsum
2. Understanding Nefesh HaChaim through the Key Concept of Tzimtzum and related writings
חיים בן יצחק מוולוזין
Jerusalem : Urim Publications, 2015
book
6
Abulʿafyah, Avraham (Verfasser)
First edition
[United States] : Providence University Inc, 2008
book
7
בן-שחר, נעמה (Verfasser)
מהדורה ביקורתית ופרקי מבוא
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 2015
book
9
Kaplan, Aryeh
Northvale, NJ : Aronson, 1995
book
11
Donolo, Shabtai ben Avraham (Verfasser)
Firenze : Le Monnier, 2016
ebook