וינשטוק, ישראל (Herausgeber)
Yerushalayim : Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 1972
Multipart item