1
מנשה בן ישראל
[Online-Ausg.]
Amśṭerdam : Shemuʾel ben Abravanel Śuʾero, 2012
ebook
2
מנשה בן ישראל
Amśṭerdam : Shemuʾel ben Abravanel Śuʾero, [5]412 [1651/52]
book
7
Menasheh ben Yiśraʾel
[Amsterdam] : Eliahu Aboab, 1645
book
Menasheh ben Yiśraʾel
[Amsterdam] : Eliahu Aboab
Multipart item
9
Menasheh ben Yiśraʾel
[Amsterdam] : Eliahu Aboab, 1647
book
10
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofilm-Ausg.]
Amstelodami : Auctor, 2009
microfilm
11
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofilm-Ausg.]
Berlin : Weltverl., 2008
microfilm
13
Menasheh ben Yiśraʾel (Verfasser)
Chur : Ed. Plata, 1974
book
16
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
Amśṭerdam, 2004
microfilm
18
Menasheh ben Yiśraʾel
New ed., [Nachdr. der Ausg.] London 1842
Brooklyn, NY : Sepher-Hermon Press, 2000
book
20
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
London : Printed by R.I. for Livewell Chapman, 1999-
ebook
21
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
London : Printed by R.I. for Livewell Chapman, 1999-
ebook