1
מנשה בן ישראל
[Online-Ausg.]
Amśṭerdam : Shemuʾel ben Abravanel Śuʾero, 2012
ebook
2
מנשה בן ישראל
Amśṭerdam : Shemuʾel ben Abravanel Śuʾero, [5]412 [1651/52]
book
3
Menasheh ben Yiśraʾel
Paris : Ed. du Cerf, 1995
book
4
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofilm-Ausg.]
Amstelodami : Auctor, 2009
microfilm
5
Menasheh ben Yiśraʾel (Hrsg.)
[Mikrofiche-Ausg.]
Amsterdam, 2002
microfilm
6
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
En Amsterdam a. i. de Sivan : por industria y despeza del author, 2002
microfilm
11
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
Amsterdam, 2002
microfilm
12
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
Amsterdam, 2002
microfilm
13
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
Amsterdam, 2002
microfilm
14
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
Berlin : Weltverl., 2008
ebook
17
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
Amsterdam, 2011
ebook
19
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
Amsterdam : Eliahu Aboab, 2011
ebook
20
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
Amsterdam, 2011
ebook
21
Menasheh ben Yiśraʾel
[Mikrofiche-Ausg.]
Amśṭerdam, 2004
microfilm
22
Menasheh ben Yiśraʾel
[Online-Ausg.]
Amsterdam: Semuel Ben Israel Soeiro, 2011
ebook
25
Menasheh ben Yiśraʾel
[Amsterdam] : Eliahu Aboab, 1647
book