1
Matczuk, Alicja
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2004
book
2
Kranz, Tomasz
Lublin : Panstwowe Muzeum na Majdanku, 2007
book
3
Kranz, Tomasz
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2007
book
4
Kranz, Tomasz
Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2007
book
5
Kranz, Tomasz
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2007
book
6
Kranz, Tomasz (Hrsg.)
Lublin : Panstwowe Muzeum na Majdanku, 2000
book
7
Olesiuk, Danuta
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2009
book
8
Balawejder, Edward
Münster : Stadtmuseum, 2001
book
9
Olesiuk, Danuta
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2009
book
10
Kowalczyk-Nowak, Agnieszka (Verfasser)
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2015
book