1
מנדלסון, משה (Übersetzer)
Berlin : Bi-defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, [5]545 [1784 oder 1785]
book
2
סטנוב, יצחק (Übersetzer, Kommentarverfasser)
Berlin : in der orientalischen Buchdrukerey, 1799
book
3
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : gedruckt in der orientalischen Buchdrukerey, 1797
book
4
אריסטו (Verfasser)
Berlin : In der orientalischen Buchdrukerey, 2020
ebook
5
אריסטו (Verfasser)
Berlin : In der orientalischen Buchdrukerey, [2009]
ebook
6
פפנהים, שלמה (Verfasser)
Berlin : Bi-defus Ḥevrat ḥinukh neʿarim, [5]550 [1790]
book
7
וולפסון, אהרן בן זאב <מהלה>‏ (Verfasser)
Berlin : bi-defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, [5]550 = 1790
book
8
Herz, Markus (Verfasser)
Berlin : In der Königl. privil. orientalischen Buchdruckerey, 1787
book
9
מנדלסון, משה (Verfasser)
Berlin : Defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, 5547 [1786 oder 1787]
book
10
Herz, Markus
[Online-Ausg.]
Berlin : In der Königl. privil. orientalischen Buchdruckerey, 2007
ebook
11
Linda, Barukh
[Mikrofiche-Ausg.]
Berlin : In der orientalischen Buchdruckerey, 1975
microfilm
13
פרידלנדר, דוד
[Mikrofilm-Ausg.]
Berlin : Keniglikhe Priṿilegirṭe Orienṭalishe Bukhdruḳeray, 1999
microfilm
16
פרידלנדר, דוד
[Online-Ausg.]
Berlin : Keniglikhe Priṿilegirṭe Orienṭalishe Bukhdruḳeray, 1999
ebook
19
פרידלנדר, דוד
Berlin : Keniglikhe Priṿilegirṭe Orienṭalishe Bukhdruḳeray, 5548 [1787/88]
book
21
מנדלסון, משה (Verfasser)
Berlin : Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, 1787
book
22
משלי אסף : ללמד לאדם דעת מוסר השכל במשל ובמליצה
3. Zemirot Asaf : ... ha-kolel ḥamishah sefarim moʿadim le-halel Elohim
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : bi-defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, 2020
ebook
24
עמנואל בן-שלמה (Verfasser)
Berlin : In der Orientalischen Buchdruckerey, 2020
ebook
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, 2020
Multipart item