1
רפל, יואל
Tēl-Āviv; Tel-Aviv : Miskāl-Yediōt Aḥrônôt; Miśkal, Yediʿot aḥaronot ; Sifre ḥemed, 2002
book