1
אבי-יונה, מיכאל (Herausgeber)
[Tel Aviv] : ʿAm ʿoved, [1982 oder 1983]
book
2
אבי-יונה, מיכאל (Verfasser)
[Yerushalayim] : Mosad Byaliḳ, [1969]
book
3
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Verfasser)
Roma : Centro di Studi Semitici, 1961
book
4
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Verfasser)
Berlin : de Gruyter, 1962
book
5
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Verfasser)
Geneve : Weber, 1974
book
6
אבי-יונה, מיכאל
[Tel-Aviv] : Tseva haganah le-Yiśraʾel, matkal, ḳatsin ḥinukh roshi, anaf haskalah, [ca. 1955]
book
9
אבי-יונה, מיכאל
מהדורה 2., מתוקנת ומסודרת מחדש
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, [5]711 [1951]
book
10
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Luzern [u.a.] : Bucher, 1973
book
11
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Tel-Aviv : Sadan Publ. House, 1974
book
13
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Minneapolis : Runestone Press, 1993
book
14
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1976
book
15
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1975
book
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall
Multipart item
17
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1978
book
18
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Sonderdr.
München : Druckenmüller, 1974
book
19
Israel-pocket-library
[11.]. Archaeology / [Contrib. Michael Avi-Yonah...]
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Jerusalem : Keter Books, 1974
book
20
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Dt. Erstausg.
Königstein/Ts. : Athenäum, 1979
book
22
Avi-Yonah, Mikhaʾel
Ann Arbor, Mich : Univ. Microfilms internat., 1978
book
23
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
London : Oxford Univ. Press, 1978
book
24
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
London : Oxford Univ. Press, 1976
book
25
Avi-Yonah, Mikhaʾel (Hrsg.)
London : Oxford Univ. Press, 1977
book