26
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1861)
microfilm
27
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, [20. Jahrhundert]
microfilm
28
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta
microfilm
29
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, [20. Jahrhundert]
microfilm
30
Auerbach, Berthold
[Mikrofiche-Ausg.]
Stuttgart : Cotta
microfilm
31
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1869)
microfilm
32
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, [20. Jahrhundert]
microfilm
33
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1861)
microfilm
34
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1861)
microfilm
35
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1862)
microfilm
36
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1865)
microfilm
37
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1865)
microfilm
38
Auerbach, Berthold
Berlin : Auerbach, 1881
microfilm
39
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1874)
microfilm
40
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1865)
microfilm
41
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1874)
microfilm
42
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, (1874)
microfilm
43
Auerbach, Berthold
2. Aufl.
Berlin : Paetel, 1878
microfilm
44
Auerbach, Berthold
Berlin : Hofmann, 1875
microfilm
45
Auerbach, Berthold
6. Aufl.
Stuttgart : Cotta, 1875
microfilm
46
Auerbach, Berthold
Stuttgart : Cotta, 1862
microfilm
47
Auerbach, Berthold
[Mikrofiche-Ausg.]
Stuttgart : [s.n.], 19XX
microfilm
48
Auerbach, Berthold
[Mikrofiche-Ausg.]
Stuttgart : [s.n.], 19XX
microfilm
49
Auerbach, Berthold
[Mikrofiche-Ausg.]
Stuttgart : [s.n.], 19XX
microfilm
50
Auerbach, Berthold
[Mikrofiche-Ausg.]
Stuttgart : [s.n.], 19XX
microfilm