1
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : gedruckt in der orientalischen Buchdrukerey, [2020]
ebook
2
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : gedruckt in der orientalischen Buchdrukerey, 1797
book
3
סטנוב, יצחק
[Online-Ausg.]
Berlin, 2011
ebook
6
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [2012]
ebook
7
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1789]
book
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1802]
Multipart item
12
˜ספרœ דברי ריבות : הוא העתק סיפור וויכוח
Ḥeleḳ 2. Sipur ṿikuaḥ she-hayah ben bene ha-melekh ha-nizkar b.ḥ. 1 ʿim maśkile H...
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1800]
book
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1789-1793]
Multipart item
14
משלי אסף : ללמד לאדם דעת מוסר השכל במשל ובמליצה
3. Zemirot Asaf : ... ha-kolel ḥamishah sefarim moʿadim le-halel Elohim
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : bi-defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim, 553 [1792 oder 1793]
book
17
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [2009]
ebook
19
מגילת חסידים
Ḥeleḳ 1. Ḥeleḳ rishon mi-sefer Megilat ḥasidim : medubar bo nikhbadot be-yosher anshe ha-midot
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1802]
book
20
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1792]
book
21
סטנוב, יצחק (Herausgeber, Kommentarverfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [2020]
ebook
22
לוצטו, אפרים בן רפאל (Verfasser)
Izmir [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1790]
book
24
˜ספרœ דברי ריבות : הוא העתק סיפור וויכוח
Ḥeleḳ 1. Sipur ṿikuaḥ eḥad she-hayah ben melekh eḥad me-malkhe artsot ha-maʿarav u-ben śar tsevaʾo ṿe-rofe ha-melekh ish yehudi
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1799]
book
25
סטנוב, יצחק (Zusammenstellender)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, 1787
book