1
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : gedruckt in der orientalischen Buchdrukerey, 1797
book
2
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : gedruckt in der orientalischen Buchdrukerey, [2020]
ebook
3
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [2020?]
ebook
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1799-1800]
Multipart item
7
לוצטו, אפרים בן רפאל (Verfasser)
Izmir [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [2012]
ebook
9
סטנוב, יצחק (Übersetzer, Kommentarverfasser)
Berlin : in der orientalischen Buchdrukerey, 1799
book
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1789-1793]
Multipart item
12
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1789]
book
13
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1792]
book
14
סטנוב, יצחק (Zusammenstellender)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, 1787
book
15
˜ספרœ דברי ריבות : הוא העתק סיפור וויכוח
Ḥeleḳ 1. Sipur ṿikuaḥ eḥad she-hayah ben melekh eḥad me-malkhe artsot ha-maʿarav u-ben śar tsevaʾo ṿe-rofe ha-melekh ish yehudi
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1799]
book
16
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Ḳonśṭanṭina [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [2012]
ebook
17
סטנוב, יצחק (Übersetzer, Kommentarverfasser)
Berlin : in der orientalischen Buchdrukerey, [2020]
ebook
18
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1783]
book
19
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1784]
book
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1773-1787]
Multipart item
סטנוב, יצחק (Verfasser)
Berlin : Ḥinukh neʿarim, 2020
Multipart item
24
לוצטו, אפרים בן רפאל (Verfasser)
Izmir [Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1790]
book