1
רוט, משה אריה
Ramat-Gan : Fac. of Jewish Studies, Bar-Ilan Univ., 2006
book
2
מרחביה, חן-מלך (Zusammenstellender)
Yerushalayim : Aḥiʾasaf, [1943]
book