1
רוט, משה אריה
Ramat-Gan : Fac. of Jewish Studies, Bar-Ilan Univ., 2006
book