1
שלום, גרשם
Tel Aviv [u.a.] : Am Oved Pub. [u.a.], 1998
book