בין אדם למדינתו

Title:
בין אדם למדינתו : מדינת ישראל במשנתו ההלכתית של הרב שלמה גורן / ירון זילברשטיין
Ben adam le-medinato : medinat Yiśraʾel be-mishnato ha-halakhtit shel ha-Rav Shelomoh Goren / Yaron Zilbershṭein
Published:
ירושלים : מאגנס, 2021
Yerushalayim : Magnes, 2021
Scope:
1 Online-Ressource
Format:
ebook
Language:
Hebrew
Other editions:
Erscheint auch als Print:
Subject Added Keywords:
ISBN:
9789657776636
Year of Publication:
2021