אתיקה רפואית ביהדות

Title:
אתיקה רפואית ביהדות : היסטוריה, הלכה והחוק הישראלי / יחיאל מיכל בר אילן ; תרגם מאנגלית, עמנואל לוטם
Etiḳah refuʾit ba-Yahadut : hisṭoryah, halakhah ṿe-ha-ḥoḳ ha-Yiśreʾeli = Jewish bioethics : history, halakhah and Israeli law / Yeḥiʾel Mikhal Bar-Ilan ; tirgem me-Anglit, ʿImanuʾel Loṭem
Published:
[Jerusalem] : Magnes Press, 2019
Scope:
1 Online-Ressource
Format:
ebook
Language:
Hebrew
Other editions:
Erscheint auch als Print:
RVK-Notation:
BD 1255  rvk    BD 1260  rvk    BE 2215  rvk   
ISBN:
9789657763971
Year of Publication:
2019