מחקרים מגנטיים וגרבימטריים במבנה קרום כדור הארץ בישראל ...

Title:
מחקרים מגנטיים וגרבימטריים במבנה קרום כדור הארץ בישראל ... / מאת יהושע פולקמן
Meḥḳarim magneṭiyim ṿe-geravimeṭriyim be-mivneh ḳerum kadur ha-arets be-Yiśraʾel = Magnetic and gravity investigations of the crustal structure in Israel / me-et Yehoshuʿa Folḳman
Published:
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
Scope:
1 Mikrofilm (205, VII Seiten) ; 35 mm Negativ-Mikrofilm
Format:
microfilm
Language:
Hebrew; English
Dissertation note:
Dissertation, Universiṭat Tel-Aviv, 1976
Year of Publication:
1976
Lokale Klassifikationen: