ה קהילות היהודיות באלגʹיריה בין השנים 1300 - 1830

Title:
˜הœ קהילות היהודיות באלגʹיריה בין השנים 1300 - 1830 / מאת מנחם וינשטין
ha- Ḳehilot ha-yehudiyot be-Algʹiryah ben ha-shanim 1300-1830 = The Jewish communities in Algeria between the years 1300-1830 / me-et Menaḥem Ṿainshṭain
Published:
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1974
Scope:
1 Mikrofilm (349, VI Seiten) ; 35 mm Negativ-Mikrofilm
Format:
microfilm
Language:
Hebrew; English
Dissertation note:
Dissertation, Universiṭat Bar Ilan Ramat Gan, 1974
Year of Publication:
1974
Lokale Klassifikationen: