גורמים פוליטיים בהקצאה מרחבית של שירותי־חינוך דתיים בערים ישראליות

Title:
Published:
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
Scope:
1 Mikrofilm (2, 231, XXIV Seiten) ; 35 mm Negativ-Mikrofilm
Format:
microfilm
Language:
Hebrew; English
Dissertation note:
Dissertation, ha-Universiṭah ha-ʿivrit bi-Yerushalayim, 1977
Year of Publication:
1977
Lokale Klassifikationen: