סדר סליחה

Title:
˜סדרœ סליחה : לימים נוראים ולשוב״בים ת״ת : כמנהג פולין, פיהם, מעהרין ואיסטרייך ... / יצחק לבית לוי איש סטנאב
Seder Seliḥah : le-yamim noraʾim u-le-sh.ṿ.b.v.y.m. t.t. : ke-minhag Polin, Pihem, Mehrin ṿe-Isṭraikh ... / Yitsḥaḳ le-vet Leṿi ish Saṭanov
Published:
ברלין : חנוך נערים, [1785]
Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1785]
Scope:
52 Blätter
Format:
ebook
Language:
Hebrew
Uniform title:
סליחות <ברלין>
Seliḥot (1785) (Berlin)
Other editions:
Elektronische Reproduktion von: Seder Seliḥah. - Berlin : Ḥinukh neʿarim, [1785]. - 52 Blätter
Subject Added Keywords:
Available edition:
Online-Ausgabe: [Jerusalem] : [National library of Israel], [2020]. - 1 Online-Ressource
Year of Publication:
[1785]
Lokale Klassifikationen: