מחברות ר' עזריאל איש גירונה

Title:
מחברות ר' עזריאל איש גירונה / עודד פורת
Maḥberot R. ʿAzriʾel Ish Geronah = Kabbalistic works by R. Azriel of Girona / edited by Oded Porat
Published:
לוס אנג'ליס : הוצאת כרוב, 779 [2018 oder 2019]
Los Angeles : Cherub Press, 779 [2018 oder 2019]
Los Ang'eles : Hotsaʾat Keruv, 779 [2018 oder 2019]
Scope:
262 Seiten : Illustrationen
Format:
book
Language:
Hebrew
Series/ Mutipart item:
מקורות ומחקרים בספרות המיסטיקה היהודית ; ספר 59
Sources and studies in the literature of Jewish mysticism ; sefer 59
RVK-Notation:
BD 5850  rvk   
Subject Added Keywords:
ISBN:
9781933379791
Year of Publication:
779 [2018 oder 2019]
Lokale Schlagworte:

Frankfurt, Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Zentralbibliothek (ZB)

Call Number: 91.172.04
Ausleihmöglichkeit: normal ausleihbar
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB460959743