התאמת מערכת החינוך למאה ה־21

Title:
התאמת מערכת החינוך למאה ה־21 / אלי איזנברג, עומר זליבנסקי אדן
Hatʾamat maʿarekhet ha-ḥinukh la-meʾah ha-21 = Adapting Israel's education system for the challenges of the 21th century / Eli Aizenberg, ʿOmer Zelivansḳi Eden
Published:
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, ogusṭ 2019
Yerushalayim : ha-Makhon ha-Yiśreʾeli le-Demoḳraṭyah, ogusṭ 2019
Scope:
96, viii Seiten ; 22 cm
Format:
book
Language:
Hebrew
Series/ Mutipart item:
מחקר מדיניות ; 130
Meḥḳar mediniyut ; 130
RVK-Notation:
DL 1009  rvk   
Subject Added Keywords:
ISBN:
9789655192612 ; 965519261X
Year of Publication:
ogusṭ 2019
Lokale Schlagworte:
Lokale Klassifikationen: