ה ציונות

Title:
˜הœ ציונות : אוצר התעודות הפוליטיות בצירוף מפתחות / אסף, סידר וערך ח. מרחביה ; הקדמה מאת ד. בן־גוריון
ha- Tsiyonut : otsar ha-teʿudot ha-poliṭiyot be-tseruf mafteḥot / asaf, sider ṿe-ʿarakh Ḥ. Merhavyah ; haḳdamah me-et D. Ben-Guryon
Published:
ירושלים : אחיאסף, [1943]
Yerushalayim : Aḥiʾasaf, [1943]
Scope:
16, 608 Seiten
Format:
book
Language:
Hebrew
Uniform title:
˜הœ ציונות <אוצר התעודות הפוליטיות>
˜ha-œ Tsiyonut (1943) (otsar ha-teʿudot ha-poliṭiyot)
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
[1943]
Lokale Klassifikationen: