התמורות במערך הישובי ובשימושי הקרקע של ישובי המיעוטים בבקעת בית-כרם בין השנים 1948 - 1972

Published:
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1974
Scope:
1 Mikrofilm (288, 18, 13, 4, 20 Seiten) ; 35 mm Negativ-Mikrofilm
Format:
microfilm
Language:
Hebrew; English
Dissertation note:
Dissertation, ha-Universiṭah ha-ʿivrit bi-Yerushalayim, 1974
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
1974
Lokale Klassifikationen: