מחווה למנחם

Title:
מחווה למנחם : אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר / בעריכת שמואל גליק, אוולין מ' כהן, אנג'לו מ' פיאטלי ; בסיוע מיכאל ראובני, אמיל שרייבר, סיני תוראן ; הביאו לדפוס, שמואל גליק, סיני תוראן
Meḥeṿah li-Menaḥem : asufat meḥḳarim li-khevod Menaḥem Ḥayim Shmeltser = Studies in honor of Menahem Hayyim Schmelzer / ba-ʿarikhat Shemuʾel Gliḳ, Eṿelin M. Kohen, Ang'elo M. Piyaṭeli ; be-siyuʿa Mikhaʾel Reʾuveni, Emil Shraiber, Sinai Turan ; heviʾu li-defus Shemuʾel Gliḳ, Sinai Turan
Published:
ירושלים : מכון שוקן למחקר היהדות, The Shocken Institute for Jewish Research ; JTS, 5779 [2019]
Yerushalayim : Mekhon Shoḳen le-Meḥḳar ha-Yahadut, The Shocken Institute for Jewish Research ; JTS, 5779 [2019]
Scope:
383, 374 Seiten : Illustrationen ; 25 cm
Format:
book
Language:
Hebrew; English
RVK-Notation:
BD 1650  rvk   
Subject Added Keywords:
ISBN:
9789654560719
Year of Publication:
5779 [2019]
Lokale Schlagworte: