რუსთაველიდან სოლომონამდე-თორამდე ანუ მარადžამიერამდე

Published:
თბილისი : გამომცემლობა მწიგნობარი, 2016-
T̕bilisi : Gamomc̕emloba Mcignobari, 2016-
Scope:
30 cm
Format:
Multipart item
Language:
Georgian
Volumes:
Subject Added Keywords:
ISBN:
9789941465222
Year of Publication:
2016-