ליטערארישע בלעטער

Title:
ליטערארישע בלעטער : אילוסטרירטע וואכנשריפט פאר ליטעראטור, טעאטער און קונסט
Literarishe bleter : ilusṭrirṭe ṿokhnshrifṭ far liṭeraṭur, ṭeaṭer un ḳunsṭ
Published:
Frankfurt am Main ; Leipzig; Frankfurt am Main : Deutsche Nationalbibliothek; Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, [2017]
Designation:
No 1 (1924)-No 20 (18 maja 1934) [?]
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
Yiddish
Other editions:
Elektronische Reproduktion von: Literarishe bleter. - Ṿarshe : Farlag B. Ḳletsḳin, 1924-1939. - Bände, 30 cm
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
[2017]
Titel in der ZDB: http://ld.zdb-services.de/resource/2891666-9
Internet Access: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:1-128992
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/4795427
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB402082028