ידיעות פון יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט

Published:
ווילנע : יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, 2016
Frankfurt am Main; Vilne : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg; Yidisher Ṿisnshaftlekher Insṭiṭuṭ, 2016
Designation:
1936 ; mehr nicht digitalisiert
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
Yiddish
Other editions:
Elektronische Reproduktion von: Jedies fun Jidi`śn Wisn`śaftlekn Institut. - Wilne : Dr. Wydawn. Wilenskie, 1925-1939
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
2016
Titel in der ZDB: http://ld.zdb-services.de/resource/2880238-X
Internet Access: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:2-297970
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/8798649
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB39821428X