דור לדור

Title:
דור לדור : קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות. 49
Dor le-dor : ḳevatsim le-ḥeḳer u-le-tiʿud toldot ha-ḥinukh ha-Yehudi be-Yiśraʾel u-va-tefutsot = Dor Ledor : studies in the history of Jewish education in Israel and the diaspora. 49
Published:
תל אביב : בית הספר לחינוך על שם חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל אביב, 2015
Tel-Aviv : Bet ha-Sefer le-Ḥinukh ʿa. sh. Ḥayim ṿe-Gʹoʾan Ḳonsṭanṭiner, Universiṭat Tel-Aviv, 2015
Scope:
506, XXIV Seiten
Format:
book
Language:
Hebrew
Series/ Mutipart item:
דור לדור ; 49
Dor le-dor ; 49
RVK-Notation:
DL 1009  rvk   
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
2015
Lokale Schlagworte:
Lokale Klassifikationen: