יידישע בילדער. אומפארטייאישער אילוסטרירטער צוויי-וואכן זשורנאל פאר אלע יידן

Published:
Gräfelfing bei München : Jüdische Bilder, 1947-1949
Designation:
Nr. 1 (1.1.1947)-Nr. 9-10
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
Yiddish
Other editions:
Druckausg.: Yidishe bilder. - Gräfelfing bei München : Jüdische Bilder, 1947-1949. - 30 cm
Subject Added Keywords:
Also available as:
Digital. Ausg.: Frankfurt, M. : Univ.-Bibl., 2015.
Year of Publication:
1947-1949
Titel in der ZDB: http://ld.zdb-services.de/resource/2833425-5
Internet Access: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:1-148797
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/7507437
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB363858997