מקורות

Title:
מקורות : המחשבה הלאומית היהודית בת-זמננו / ההסתדרות הציונית העולמית: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה, המחלקה לארגון ולהסברה, המחלקה לענייני הנוער והחלוץ
Meḳorot : ha-maḥshavah ha-leʾumit ha-Yehudit bat-zemanenu / Histadrut ha-Tsiyonit ha-ʿOlamit: ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh u-le-tarbut ba-golah, ha-Maḥlaḳah le-ʿirgun u-le-hasbarah, ha-Maḥlaḳah le-ʿinyene ha-noʿar ṿe-he-ḥaluts
Published:
ירושלים : הוצאת ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה, 1970-1971
Yerushalayim : Hotsaʾat Histadrut ha-tsiyonit ha-ʿolamit, ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh u-le-tarbut ba-golah [u.a.], 1970-1971
Designation:
Nachgewiesen 2.1970 - 6.1971
Format:
journal
Language:
Hebrew
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
1970-1971
Lokale Klassifikationen: