אונדזער ווארט

Title:
אונדזער ווארט : וואכן שריפט / ארויסגעגבן דורכן צ.ק. פון די באפרייטע יידן פון פראנקען
Undzer Worṭ : Wochn-Szrift / arojsgegebn durchn C.K. fun die bafraijte Jidn in Franken
Published:
Frankfurt am Main; Leipzig; Bamberg : Deutsche Nationalbibliothek, 2015-2016
Designation:
1.1946 - 2.1947; mehr nicht digitalisiert
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
Yiddish; English
Other editions:
Elektronische Reproduktion von: Undzer Worṭ. - Bamberg, 1946-1947
Also available as:
Digital. Ausg.: Frankfurt, M. : Univ.-Bibl., 2015.
Year of Publication:
2015-2016
Datensatz in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB): http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2820581
Titel in der ZDB: http://ld.zdb-services.de/resource/2820581-9
Internet Access: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:1-149453
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/id/7242850
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB358738431