בלעטער פאר אידישע דעמאגראפיע, סטאטיסטיק און עקאנאמיק

Title:
Published:
ברלין, 1923-1925
Berlin : Yidishe Ṿelṭ-Hilf-Konferents, 1923-1925
Designation:
1.1923 - 5.1925
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
German; Yiddish
Other editions:
Druckausg.: Bleter far idise demografie, statistiq un eqonomiq. - Berlin : Lutze & Vogt, 1923-1925
Subject Added Keywords:
Also available as:
Digital. Ausg.: Frankfurt, M. : Univ.-Bibl., 2014. - Digital. Ausg.: Frankfurt, Main, Leipzig, Deutsche Nationalbibliothek, 2017
Year of Publication:
1923-1925