תחרות ומונופול במשפט העברי

Title:
תחרות ומונופול במשפט העברי : (איטליה במאות ה-15 - 18) / יורם יקל
Taḥarut u-monopol ba-mishpaṭ ha-ʿivri : (Iṭalyah ba-meʾah ha-15-18) / Yoram Yeḳel
Published:
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
Scope:
1 Mikrofilm (123 Seiten)
Format:
microfilm
Language:
Hebrew
Dissertation note:
Masterarbeit, Universiṭat Tel-Aviv, 1976
Year of Publication:
1976