עמוס עוז, א״ב יהושע - התחלות

Title:
עמוס עוז, א״ב יהושע - התחלות / עדיה מנדלסון-מעוז, נורית גרץ
ʿAmos ʿOz - A. B. Yehoshuaʿ: hatḥalot / ʿAdiyah Mendelson-Maʿoz ; Nurit Gerts
Published:
Raʿananah : ha- Univ. ha-Petuḥah
Format:
Multipart item
Language:
Hebrew
Volumes: