ספר כנסת הגדולה - כללים ולשונות

Title:
˜ספרœ כנסת הגדולה - כללים ולשונות : ושיירי כנסת הגדולה : לשונות המפרשים והפוסקים וכללי הש״ס והפוסקים / שחיבר הרב ... חיים בנבנשת ..
Sēfer Keneset hag-gedôlā û-Šeyyarê Keneset hag-gedôlā : kelālîm û-lešônôt ; lešônôt ha-mefārešîm we-hap-pôseqîm û-kelalê haš-Šas we-hap-pôseqîm / še-ḥibbēr ... Ḥayyîm Benveništ
Published:
Jerusalem : Haktav Inst., 5758 [1997/98]
Scope:
497 S.
Format:
book
Language:
Hebrew
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
5758 [1997/98]
Lokale Schlagworte:
Lokale Klassifikationen: