חינוך הומניסטי יהודי בישראל

Title:
חינוך הומניסטי יהודי בישראל : תכנים ודרכים / אליעזר שביד
Ḥînnûḵ hûmānîsṭî-yehûdî be-Yiśrāʾēl : teḵānîm û-derāḵîm / Eliʿezer Švayd
Involved:
Published:
Tel-Aviv : Hakibbutz Hameuchad Publ., 2000
Scope:
221 S.
Format:
book
Language:
Hebrew
Series/ Mutipart item:
Sifriyyat "Hêlal Ben-Ḥayyîm"
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
2000
Lokale Schlagworte:
Lokale Klassifikationen: