ערי ישראל

Title:
ערי ישראל : מדריך הרחובות השלם
ʿĀrê Yiśrā'ēl : madrîk hā-reḥôvôt haš-šālēm
Published:
Jerusalem : Carta, 1996
Scope:
130 S. : überw. Kt.
Format:
book
Language:
Hebrew
Subject Added Keywords:
ISBN:
9652203416
Year of Publication:
1996
Lokale Klassifikationen: