הציונות

Title:
הציונות : מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ־ישראל
ha- Tsiyonut : meʾasef le-toldot ha-tenuʿah ha-Tsiyonit ṿe-ha-Yishuv ha-Yehudi be-Erets-Yiśraʾel = Zionism : studies in the history of the Zionist movement and of the Jewish community in Palestine
Published:
תל־אביב : אוניברסיטת תל־אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1970-2001
Tel-Aviv : Universiṭat Tel-Aviv, Hotsaʾat ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 1970-2001
Designation:
1.1970=5730 - 23.2001; damit Ersch. eingest.
Format:
journal
Language:
Hebrew; English
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
1970-2001
Lokale Klassifikationen: