1
Miškīnpūr, Hūšang (VerfasserIn)
Čāp 1
Costa Mesa, CA : Intišārāt-i Mazdā, 1999
book