1
אלט, אלברכת (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Faḳultah le-madaʿe ha-ruaḥ, 1959
book
2
אלט, אלברכת (Verfasser)
Yerushalayim : ha-Faḳultah le-madaʿe ha-ruaḥ, [1959 oder 1960]
book